Privacy verklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw
gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik
kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Team Daily Health & Fitness

Inhoud

1. Daily Health & Fitness
2. Doel gegevens
2.1. Het versturen van nieuwsbrieven
2.2. Contact opnemen
2.3. Analytics
3. Ontvangers
3.1. Mailchimp
3.2. Your Hosting
3.3. Your Hosting
4. Opslag periode
4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
4.2. Contact opnemen
4.3. Analytics
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
6.1. Recht op inzage
6.2. Recht op rectificatie
6.3. Recht op overdracht
6.4. Recht op wissen van gegevens
6.5. Recht op het indienen van een klacht
6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
7. Plichten

1. Daily Health & Fitness

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Daily Health & Fitness. Daily Health & Fitness
is een sportbedrijf welke is gespecialiseerd in 1 op 1 personal training, SGPT (mini
groepstraining), gezonde leefstijl coaching en preventief gezondheidsmanagement.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Daily Health & Fitness verzameld worden. Het is
daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Daily Health & Fitness,
neem dan gerust contact op!
info@dailyhealthandfitness.nl | 06 21 26 37 76 |
Krelis Louwenstraat 1C02, 1055 KA Amsterdam | Btw. Nr. NL 13.05.82. 049.B01 |
KVK Nr. Amsterdam 34 34 19 19

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Daily Health & Fitness.
Deze worden hieronder toegelicht.

2.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Daily Health & Fitness stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden
verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Daily Health & Fitness.
Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Daily Health & Fitness via
de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer en projectomschrijving.

2.3. Analytics
De website van Daily Health & Fitness verzamelt geen gegevens om de website te verbeteren.
Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk
hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking
noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Ontvangers

De gegevens die Daily Health & Fitness ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1. Mailchimp
De nieuwsbrieven zullen worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt
voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de
daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2. Your Hosting
De e-mail van Daily Health & Fitness wordt gehost bij Your Hosting. Als jij contact opneemt via
de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Your
Hosting.

3.3. Your Hosting
De website en back-ups van de website worden gehost bij Your Hosting. Gegevens die jij
achterlaat op de website van Daily Health & Fitness zijn op de servers van Your Hosting
opgeslagen.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Daily Health & Fitness, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke
regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam zullen worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link
onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dailyhealthandfitness.nl.

4.2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Daily Health & Fitness via mail, dan worden de
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres,
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.3. Your Hosting
De gegevens die Your Hosting op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan
jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen
Your Hosting.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door
Daily Health & Fitness of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen
toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar
mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de
software gegenereerd en verstuurd naar Daily Health & Fitness. Deze code dient gebruikt te
worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook
vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben
tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent
dat jouw verbinding met de website van Daily Health & Fitness privé is. Je herkent deze
beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

6. Jouw rechten

6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Daily Health & Fitness

vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te
nemen met Daily Health & Fitness. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Daily Health & Fitness. Door een mail te sturen naar
info@dailyhealthandfitness.nl zullen je gegevens worden aangepast.

6.3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Daily Health & Fitness opgeslagen liggen in het
geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij
dient Daily Health & Fitness al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Daily Health & Fitness vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Daily Health & Fitness niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Daily Health & Fitness jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het
stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan
via info@dailyhealthandfitness.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij op de kopie
het doel van de verstrekking ervan en de datum zijn vermeld en waarop tevens de BSN
onleesbaar is gemaakt. Het streven is om binnen 5 werkdagen te reageren.

7. Plichten

Daily Health & Fitness verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten
van Daily Health & Fitness via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de Daily
Health & Fitness nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden
aangeleverd, kan Daily Health & Fitness de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Daily Health & Fitness met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan
zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Daily Health & Fitness behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is
vereist dan wel wanneer Daily Health & Fitness dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Daily Health & Fitness te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

info@dailyhealthandfitness.nl | Krelis Louwenstraat 1C02 | 1055 NC Amsterdam

Btw. Nr. NL 13.05.82. 049.B01 | KVK Nr. Amsterdam 34 34 19 19